Meijer & zn.

De recensie door Elsbeth Etty van de dubbelbiografie van Jaap en Ischa Meijer (Boeken, 07.12.07) heb ik met veel belangstelling gelezen. Een lovend relaas dat noodt tot lezen van het boek zelf. Jammer vind ik het dat in dergelijke recensies, wanneer sprake is van het tragisch omkomen van familieleden in de vernietigingskampen, niet een minimum aan zorgvuldigheid wordt betracht. Ies (Herman Isidore) Voet stierf in een gaskamer in Sobibor op 9 juli 1943, en niet op 9 november van dat jaar. Vrijwel alle uit Nederland naar Sobibor gedeporteerde joden werden direct na aankomst, 3 dagen later, vergast. In november was Sobibor bovendien niet meer in gebruik.

    • Martin van Liempt