Kabinet wil nu toch kruisraketten kopen

Het kabinet wil toch kruisraketten aanschaffen. In een recente brief meldt staatssecretaris Van der Knaap (Defensie, CDA) aan de Kamer dat hij F-16’s wil uitrusten met enige tientallen van dergelijke wapens. Van der Knaap (CDA, Defensie) heeft daarmee zijn opvolger Jack de Vries (CDA) kort voor zijn vertrek opgezadeld met een politiek gevoelige kwestie. Van der Knaap wordt binnenkort burgemeester van Ede. De Vries begint dinsdag 18 december als zijn opvolger.

Het gaat om de JASSM (spreek uit: djezm) die vergelijkbaar is met de Tomahawk die vanaf schepen wordt gelanceerd. De plannen zijn opmerkelijk aangezien minister Eimert van Middelkoop (ChristenUnie, Defensie) in mei dit jaar afzag van de aanschaf van Tomahawks, omdat de Nederlandse krijgsmacht toch nooit zou deelnemen aan conflicten met „een hoog geweldsniveau”. Van Middelkoop besteedde het geld liever aan de opleiding en werving van personeel – en aan de vredesoperatie in Uruzgan.

De recente brief van de staatssecretaris stelt dat de kosten van de JASSM en de benodigde investeringen in de benodigde infrastructuur en reserveonderdelen commercieel geheim zijn. In de Studie grote oppervlakteschepen uit 2005, over de toekomstige capaciteiten van de krijgsmacht, worden wel bedragen genoemd: de JASSM zou 300.000 euro per stuk kosten. Over aantallen JASSM’s die Defensie wil aanschaffen, wordt in geen van beide documenten gesproken. Maar de studie uit 2005 noemt een totaal gereserveerd bedrag van 27 miljoen euro. Het gaat dus om hooguit negentig kruisraketten, die in 2009 operationeel moeten zijn.

Lees de brief en meer over de JASSM via nrc.nl/nederland

    • Menno Steketee