Hans Hoogervorst bij Mondriaan Stichting

AMSTERDAM. Oud-minister Hans Hoogervorst wordt met ingang van volgend jaar voorzitter van het bestuur van de Mondriaan Stichting. Hij volgt Jos Werner op, die het voorzitterschap sinds het vertrek van Els Swaab naar de Raad voor Cultuur waarnam. De Mondriaan Stichting is het stimuleringsfonds voor beeldende kunst en vormgeving en cultureel erfgoed. Hoogervorst (1956) is verder voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten . Het bestuur van de stichting wordt benoemd door de minister van OCW.