Fuchs in 1984 na ‘hoge lobby’ gepasseerd

Bij de roerige benoemingsprocedure in 1984 van Wim Beeren tot directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam is destijds ‘een inbraak’ gepleegd op het Amsterdamse stadhuis.

Door een ‘hoge lobby’, bestaande uit onder anderen oud-minister van Defensie en Buitenlandse Zaken Hans van Mierlo (D66) en de vormgevers Wim Crouwel en Benno Premsela, is Rudi Fuchs’ benoeming tot directeur van het Stedelijk op het allerlaatste ogenblik verijdeld. Dat zegt Fuchs vandaag in een interview in het Cultureel Supplement.

Volgens Van Mierlo, die sinds zijn studietijd in Nijmegen ‘dik bevriend’ was met de in 2000 overleden Beeren, was er ‘geen sprake’ van een inbraak op het stadhuis. Philip van Tijn, de assistent van burgemeester Ed van Thijn, belde juist hem. „Of ik wel wist dat Fuchs door B&W aan de gemeenteraad zou worden voorgedragen als directeur,” aldus Van Mierlo. „Ik wond me op over de vanzelfsprekendheid waarmee Beeren – óók een briljant museumman – in de sollicitatieprocedure werd genegeerd. Iedereen ging er maar van uit dat Fuchs directeur zou worden. Beeren vertelde me dat hij zich verwaarloosd voelde. Hij zei: ‘Volgens mij weet de sollicitatiecommissie niet eens dát ik kandidaat ben.’ Dat vond ik beláchelijk. Ondemocratisch. Daarom ben ik in actie gekomen.”

Van Mierlo zegt dat hij ‘vermoedelijk wel’ zijn partijgenoten in de Amsterdamse gemeenteraad heeft benaderd. Ook vroeg hij ontwerper Wim Crouwel een opiniestuk voor Beeren te schrijven. Crouwel verscheen tevens samen met de in 1997 overleden vormgever en binnenhuisarchitect Benno Premsela op televisie als Beerens pleitbezorger. Over Fuchs, die een partijgenoot van Van Mierlo was, maakte Van Mierlo zich geen zorgen. „Fuchs was nog zo jong. Ik dacht: zijn beurt in het Stedelijk komt nog wel. Maar voor Beeren betekende de benoeming de kroon en de afsluiting van zijn carrière.” De strijd tussen Beeren en Fuchs trok destijds grote voren in de Nederlandse kunstwereld. Beeren werd in 1985 bij het Stedelijk Museum aangesteld. Zijn opvolger in 1993 was Rudi Fuchs. Wim Crouwel werd Beerens opvolger bij museum Boijmans van Beuningen.

Interview Fuchs: Cultureel Supplement, pagina 6