Eerherstel atletiekunie voor Foekje Dillema

De atletiekunie (KNAU) verleent de vorige week overleden oud-atlete Foekje Dillema (81) postuum eerherstel. Bondsdirecteur Rien van Haperen heeft gisteren in Kollum in een persoonlijk gesprek met Foeke Dillema, als vertegenwoordiger van de nabestaanden, de verontschuldigingen aangeboden voor de manier waarop de KNAU na de gewraakte seksetest in 1950 met de atlete is omgegaan. Daarnaast heeft hij toegezegd dat de resultaten van Foekje Dillema weer in de ranglijst aller tijden worden opgenomen. Bovendien beloofde Van Haperen namens de KNAU een krans op haar graf te laten leggen.

Foekje Dillema werd in 1950 op grond van een seksetest uitgesloten van deelname aan wedstrijden voor vrouwen. De test zou hebben uitgewezen dat zij een man was. De uitslag is zeer omstreden en vermoed wordt dat Fanny Blankers-Koen en haar man en trainer Jan Blankers een dubieuze rol in de affaire hebben gespeeld. Zij zagen in Foekje Dillema, die indertijd het Nederlands record op de 200 meter met een sensationele tijd van 24,1 seconden verbeterde, een (ongewenste) concurrente.

Het verzoeningsgesprek in Kollum kwam op initiatief van de familie tot stand. En de uitkomst ervoer Van Haperen als een bevrijding. De directeur erkende dat de KNAU al die jaren met de kwestie in haar maag had gezeten. Hij ging niet zo ver om excuses voor de seksetest aan te bieden. „Dat kunnen we niet doen, omdat je het in het licht van die tijd moet zien. Op grond van de huidige regels had Foekje Dillema normaal aan wedstrijden kunnen deelnemen. We hebben ons wel verontschuldigd voor de wijze waarop we daarna met haar zijn omgegaan.”

Dat er de jaren erna geen contact met Foekje Dillema is geweest, was volgens Van Haperen de wens van de de oud-atlete, omdat de kwestie haar emotioneel raakte. „Onze bondsarts Els Stolk heeft het een aantal keren geprobeerd, maar Foekje hield steeds de boot af.”

De atletiekunie ontbrak vorige week ook bij de begrafenis. Volgens Van Haperen was dat geen onwil, maar het gevolg van een misverstand. De familie Dillema bleek de rouwkaart naar het oude adres van het bondskantoor te hebben gestuurd. Kollumerland heeft het plan Foekje Dillema te eren met een plaquette, die een plek moet krijgen in Burum, haar geboortedorp.