Correcties & aanvullingen

Jack de Vries

In de intro bij het artikel Benoemd om politiek vernuft (13 december, pagina 2) staat dat Jack de Vries minister van Defensie wordt. Hij wordt staatssecretaris van Defensie.

Consumenten

In het bericht Consument in Unie beter beschermd (13 december, pagina 7) staat dat consumenten naar de Consumentenautoriteit kunnen stappen als zij menen slachtoffer te zijn van misleidende reclames of oneerlijke handelspraktijken. Dat kan volgens hoogleraar mediarecht Madeleine de Cock Buning alleen als de belangen van meerdere consumenten zijn of kunnen worden geschaad.