‘Bio-industrie blijft’

Er is geen steun in de Tweede Kamer voor het eerste burgerinitiatief: een verzoek om de bio-industrie te verbieden. Dat bleek tijdens het debat gisteren. De enige breed gesteunde motie stelt dat het initiatief „niet de gewenste oplossing biedt voor de gesignaleerde problemen”. De motie is ingediend door de regeringspartijen PvdA, CDA en ChristenUnie, en medeondertekend door de VVD en SGP. Wel vraagt de motie om verbetering van het dierenwelzijn in de veehouderij.

„De Kamer loopt achter bij de ontwikkelingen in de samenleving”, stelde Wouter van Eck van Milieudefensie na afloop. Een jaar geleden diende Milieudefensie het burgerinitiatief Stop Fout Vlees in dat was ondertekend door meer dan 100.000 mensen, ruimschoots meer dan de vereiste 40.000 handtekeningen. Aanstaande dinsdag wordt over de moties gestemd.

Onvoorwaardelijke steun voor het initiatief bestond er alleen bij GroenLinks en de Partij voor de Dieren. De Socialistische Partij wil wel een einde aan de bio-industrie maar zette vraagtekens bij onderdelen van het burgerinitiatief.

PvdA-woordvoerder Harm Evert Waalkens, tevens biologische boer, stelde dat de Kamer een „realistische houding moet hebben” ten aanzien van de veehouderij. Er zijn zeker verbeteringen te bereiken op het vlak van dierenwelzijn, aldus Waalkens, maar een algeheel verbod van de bio-industrie is niet het juiste antwoord.