Vervolging wegens inbraak bij persdienst

Het Openbaar Ministerie gaat drie ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken vervolgen wegens computervredebreuk. Zij worden ervan verdacht te hebben ingebroken in het computersysteem van de Geassocieerde Persdiensten (GPD).

Verantwoordelijk minister Donner heeft één keer een stuk onder ogen gehad dat van diefstal afkomstig was, maar wist dat niet, zo blijkt uit onderzoek van de Rijksrecherche.

Het Openbaar Ministerie vervolgt twee voorlichtingsambtenaren die eerder voor de GPD werkten, plus de leidinggevende omdat die moet hebben geweten hoe die ambtenaren aan die interne stukken waren gekomen. Daarnaast wordt een GPD-medewerker vervolgd die inmiddels ontslag heeft genomen. Hij zou zijn inloggegevens hebben verstrekt aan de twee ambtenaren, toen die met hun eigen wachtwoorden geen toegang meer hadden.

De drie ambtenaren hebben een hoge positie op het ministerie. Ze waren voor hun schorsing verantwoordelijk voor het persbeleid van de minister en de staatssecretaris. Ze worden verdacht van ‘het medeplegen van computervredebreuk, het opzettelijk en wederrechtelijk binnendringen in een beveiligd computersysteem en vervolgens het opslaan van uit dit systeem verkregen gegevens (art. 138a lid 1 en 2 wetboek van Strafrecht)’. Daarop staat een maximale straf van vier jaar cel.

De zaak ging ‘rollen’ toen een persvoorlichter van het ministerie vragen ging stellen aan de GPD-redactie over een stuk waarvan hij de inhoud niet kon weten. Door de inbraak kregen de ambtenaren inzage in nog niet gepubliceerde artikelen die de GPD produceert voor de bij het persbureau aangesloten 17 dagbladen.

Vorige maand deed GPD-directeur Van Lingen aangifte van computervredebreuk, waarna justitie de rijksrecherche inschakelde. Hij is ‘blij’ dat het OM de aangifte serieus heeft genomen.