Uitstel van terugbetaling

De naam is er een met een hoog ahagehalte. Ceteco.

Toen die naam gisteren na jaren weer eens opdook in het nieuws – nadat de rechtbank Utrecht had gevonnist dat bestuurders en commissarissen voorlopig voor 50 miljoen euro worden aangeslagen – kwamen veel associaties rond het failliete handelshuis boven: Zuid-Amerika, Hagemeyer. Maar ook: de provincie Zuid-Holland, mevrouw Leemhuis-Stout en meneer Baarspul. Een miljoenenschandaal, al was het nog in het guldentijdperk.

Hoe zat het ook al weer? Ceteco was in 1995 voor tweederde in handen gekomen van handelshuis Hagemeyer. Onder die vleugels groeide het uit tot een keten van 370 elektronicawinkels in Latijns-Amerika, met een omzet van ruim 600 miljoen dollar.

Dat verkoopcijfer werd vooral gerealiseerd door een systeem waarbij (armlastige) klanten de aankoop van hun tv of ijskast op de pof konden doen. Toen er in 1998 een crisis uitbrak in de Zuid-Amerikaanse economie ging het mis. Klanten konden hun leningen niet terugbetalen. In de zomer van 1999 vroeg Ceteco surséance aan, een jaar later volgde faillissement.

Ceteco op zijn beurt, was leningen aangegaan om zijn verkoopmodel te kunnen financieren. Tot de geldschieters behoorden banken als ING en een pensioenfonds van de KLM. En ook: de provincie Zuid-Holland. Maar dat was in het geniep.

Een enthousiaste kasgeldbeheerder, ene Karel Baarspul, was met heimelijke toestemming van Gedeputeerde Staten met miljarden uit de provinciekas bankiertje gaan spelen. Maar de 47 miljoen gulden die hij in Ceteco had gestoken had hij verzwegen. Dat geld kwam nooit terug. Baarspul werd veroordeeld tot een half jaar celstraf.

De affaire kostte de hoogste politiek verantwoordelijke de kop. Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, Joan Leemhuis-Stout, stapte in het najaar van 1999 op.

De provincie wilde zo snel mogelijk schoon schip maken, en verkocht zonder het definitieve faillissement af te wachten haar Cetecovordering aan Deutsche Bank. Daarbij ging Zuid-Holland voor omgerekend 12 miljoen euro het schip in.

Had de provincie daar nu maar even mee gewacht. Het oordeel van de rechter gisteren om de voormalige bestuurders en commissarissen van Ceteco én grootaandeelhouder Hagemeyer aansprakelijk te stellen voor het faillissement zou wel eens kunnen betekenen dat de curatoren veel meer aan de schuldeisers kunnen terugbetalen, dan acht jaar geleden werd voorzien.

Er is al 50 miljoen euro extra in aantocht.

Philip de Witt Wijnen