Populisten SVP uit Zwitserse regering

Bern, 13 dec. De rechts-populistische Zwitserse Volkspartij (SVP) van miljardair Christoph Blocher neemt geen deel aan de regering. Hiermee komt een voorlopig einde aan het Zwitserse politieke consensusmodel waarin de grote partijen samen regeren. Het besluit volgt op de aanvaarding door SVP-politica Eveline Widmer-Schlumpf van de zetel in de Bondsraad die vrijkwam nadat partijgenoot Blocher gisteren niet werd herkozen door het parlement. Blocher had gedreigd dat de SVP de regering zou verlaten als zij de zetel zou accepteren.