Onenigheid over scherpere sancties tegen Iran

Washington, 13 dec. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice heeft gisteren erkend dat er ”tactische” meningsverschillen bestaan met Rusland en China over de aanvaarding van scherpere sancties tegen Iran. Rice zei dat na consultaties tussen de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad en Duitsland over een nieuwe sanctieronde om Iran te dwingen de verrijking van uranium te bevriezen. Russische en Chinese aarzelingen over nieuwe sancties zijn versterkt door de mededeling van Amerikaanse inlichtingendiensten dat Iran een kernwapenprogramma had maar dat heeft gestaakt.