‘Meer aandacht sport in wijken’

Wil sport functioneren als sociaal bindmiddel, dan zullen grote steden meer geld en aandacht moeten steken in verenigingen op wijkniveau. Nu verdwijnen clubs noodgedwongen steeds vaker naar de rand van de stad, waardoor hun sociaal-maatschappelijke betekenis verloren gaat.

Dat stelt het Sociaal Platform Rotterdam (SPR) in een vanmorgen verschenen advies aan het Rotterdamse stadsbestuur. Het SPR, onder voorzitterschap van oud-minister Pieter Winsemius, is een van de belangrijkste raadgevers van het college. Het rapport, getiteld De kracht van sport in de wijk, kan volgens de opstellers worden beschouwd als een blauwdruk voor de veertig landelijke probleemwijken.

Rotterdam mag zich graag profileren als City of Sports, maar de tweede stad van Nederland (47 procent migranten) moet „de zwarte gaten opvullen” wil het aanspraak maken op die geuzennaam, stelt Nanne Boonstra van het wetenschappelijk onderzoeksinstituut Verwey-Jonker. „Met name allochtone meisjes en vrouwen willen best sporten en op die manier integreren, maar ze krijgen vaak de kans niet.”

Volgens Boonstra zouden gemeenten daarnaast hogere eisen moeten stellen aan sportverenigingen. „Het welzijnswerk is afrekenbaar, de sport niet. Het ontbreekt begeleiders bovendien aan sociaal-maatschappelijke kennis, net zo goed als dat het jeugdwerkers aan sportkennis ontbreekt.”

Het SPR pleit verder onder meer voor uitbreiding van het aantal schoolsportverenigingen. Clubs komen daarbij naar de school en verzorgen sportlessen. Rotterdam telt nu vijf schoolsportclubs.