Harde werkers

Het is een geluk dat de Poolse burgers naar Nederland willen komen om daar beter van te worden. Als het andersom was, zou dat niet best zijn voor Nederland. Economisch succesvolle landen trekken nu eenmaal werkvolk van buiten aan. Zo is het altijd gegaan en zo zal het blijven gaan. De meest welvarende landen van Europa, zoals Groot-Brittannië, Ierland en nu ook Nederland, worden geholpen door die Polen. Ze vervullen vacatures in de tuinbouw, de landbouw en de bouw, waar anders geen mensen voor zijn te krijgen. Toch wordt er ineens zorgelijk over gesproken.

Ten onrechte. Dit is geen nieuwe golf van permanente immigratie. Sinds de toetreding tot de Europese Unie is Polen immers deel van één arbeidsmarkt. Er is dus geen enkele grond om ineens uitzonderingen te maken op het vrije verkeer van personen binnen die ene Europese Unie. De mensen zijn vrij om hier tijdelijk te werken en weer terug te gaan naar hun land. Het is onwaarschijnlijk dat de geschiedenis van de gastarbeid zich herhaalt. De werknemers uit de arme gebieden van Marokko en Turkije, die indertijd waren gerekruteerd, werden in Nederland te snel in een uitkering geparkeerd, nadat bedrijven de deuren hadden gesloten en het werk was afgestoten. Met de Polen ligt dat anders.

Dat laat onverlet dat de snelheid van de instroom van deze buitenlandse werknemers niet altijd probleemloos verloopt. Omdat velen hier tijdelijk zijn, spreken ze de taal niet en gaan ze die ook niet leren. Een integratieplicht verstoort bovendien de Europese arbeidsmarkt. Polen zouden hooguit beter kunnen worden begeleid door mensen die wel meertalig zijn. Polen zijn eveneens slachtoffer van het woningtekort hier, dat doet denken aan de woningnood in de jaren tachtig en negentig, toen plotseling tienduizenden asielzoekers naar Nederland kwamen. Velen worden bovendien door huisjesmelkers uitgebuit. Steden moeten meer woonruimte kunnen bieden om de nieuwelingen te huisvesten.

Zoals vaker, gaat het om de rekening. Steden vinden terecht dat de uitzendbureaus en andere werkgevers die de Polen hierheen halen deze huisvesting in eerste instantie moeten betalen. De overheid moet wel strenger toezien op het naleven van arbeidsvoorwaarden. Malafide uitzendbureaus moeten worden bestreden. Daar hebben vijftig gemeenten gisteren tijdens de ‘Polentop’ in Rotterdam terecht om gevraagd. Bovenal mogen nieuwe Europeanen niet werken onder omstandigheden die voor Nederlanders niet zijn toegestaan. Dat geldt ook voor Roemenen en Bulgaren die in 2009 kunnen worden toegelaten. Want na de Polen komen er gewoon weer nieuwe Europeanen.