Grieken massaal in actie voor behoud pensioenen

Grieken protesteerden gisteren massaal tegen plannen van de regering

om het pensioenstelsel te „hervormen”. Ongenoegen over recente prijsstijgingen voedde mede het protest.

Het ‘Veld van Ares’, één van de grootste pleinen van Athene, was gisterenmiddag het toneel van een massademonstratie. Deze was bedoeld om een algemene 24-uursstaking kracht bij te zetten die door de twee grootste vakorganisaties was georganiseerd tegen plannen van de regering-Karamanlís om het pensioenstelsel te reorganiseren.

De acties hebben de sympathie van de drie linkse oppositiepartijen en, opvallend, ook van de rechtse vakbond DAKE. Zij maakt zich eveneens ongerust over de pensioenplannen van de conservatieve regering-Karamanlís.

Zoals in bijna heel Europa dreigt ook het Griekse pensioenstelsel binnen tien jaar spaak te lopen, doordat het aantal jongeren dat eraan meebetaalt afneemt en het aantal ouderen dat uitkeringen ontvangt toeneemt. Terwijl in andere landen aanpassingen werden ingevoerd, hebben Griekse regeringen het probleem steeds voor zich uitgeschoven. Maar voor het nieuwe kabinet-Karamanlís, dat in september na een verkiezingsoverwinning aantrad, heeft het nu hoge prioriteit.

Tijdens de verkiezingscampagne kwam Karamanlís met een drievoudige toezegging: geen verhoging van de premies, geen verlaging van de pensioenen, geen verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Zowel de president van de centrale bank als de voorzitter van een daartoe aangewezen comité van experts adviseerden in tegengestelde richting, vooral wat de leeftijden betreft.

Veel Grieken gaan lang voor hun zestigste met pensioen, vooral vrouwen. De minister van Werkverschaffing, Vasílis Mangínas, is al enige malen gekomen met toespelingen die Karamanlís’ beloftes op losse schroeven stellen. Een wetwijziging is nog niet ingediend, maar die zou er in de eerste helft van 2008 komen.

De acties van gisteren waren een van de grootste sinds de val van de dictatuur in 1974. Zij evenaarden die uit 2001, die ook gericht waren tegen verandering van het pensioenstelsel. De toenmalige socialistische minister van Arbeid moest toen uiteindelijk aftreden.

Opmerkelijk was gisteren de afwezigheid van de socialistische oppositieleider Jorgos Papandreou, die vorige maand binnen zijn partij werd herkozen met 55 procent van de stemmen. Zijn tegenkandidaat Vangelis Venizelos was wel aanwezig bij de manifestatie in Thessaloniki.

In Athene richtte de woede zich ook op enkele masten met camera’s, die na goedkeuring van de officier van justitie waren opgesteld bij het Hooggerechtshof. Al eerder hadden de voorzitter en leden van instantie die toezicht houdt op de bescherming van de privacy ontslag genomen uit protest tegen deze vorm van bewaking.

Tot het welslagen van de acties droeg bij dat deze keer ook veel ‘intellectuele’ beroepsgroepen meededen. Medici, apothekers, advocaten, notarissen, ingenieurs en publicisten voelen zich extra bedreigd doordat minister Mangínas hun „welvarende” pensioenkassen wil afromen ten gunste van de vele noodlijdende. Hij wil de huidige 171 pensioenkassen laten opgaan in „vijf of zeven” fondsen.

De massaliteit van het protest werd verder gevoed door het grote ongenoegen over recente prijsstijgingen als gevolg van ontwikkelingen op de wereldmarkt van olie en graan. Consumenten zien, met de feestdagen voor de deur, de prijzen voor stroom en levensmiddelen pieken. „Geen kalkoen dit jaar, maar kip”, reageerde een huisvrouw.