Donner negeert oproep gemeenten bij Polentop

Gemeenten krijgen geen extra geld om overlast, met name veroorzaakt door Poolse arbeidsmigranten, in oude stadswijken en dorpen te bestrijden. Ook voelt het kabinet weinig voor nieuwe wetgeving. Dat heeft minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken, CDA) gisteren gezegd bij het begin van de ‘Polentop’ in Rotterdam, waar 53 gemeenten zich juist uitspraken voor een actievere rol en bijdrage van de overheid.

Volgens Donner beschikken de gemeenten over voldoende bevoegdheden om de gesignaleerde opeenstapeling van problemen, variërend van illegale (over)bewoning en taalachterstanden tot uitbuiting en drankmisbruik, tegen te gaan. In de Tweede Kamer waarschuwde hij dat sluiting van de grenzen voor meer Oost-Europese werknemers „geen enkel soelaas” biedt.

In het gistermiddag gepresenteerde actieplan dringen de gemeenten onder meer aan op uitstel van het voorgenomen vrije werknemersverkeer van Roemenen en Bulgaren. De druk op oude wijken in steden als Rotterdam en Den Haag is momenteel zo groot, dat zij pleiten voor een verlenging van de tewerkstellingsvergunning, tot 2012. Een meerderheid in de Tweede Kamer stelde zich eerder op hetzelfde standpunt.

De gemeenten zijn bereid zelf zorg te dragen voor betere huisvesting en handhaving van de woningregels. Voor de kleinere, minder draagkrachtiger gemeenten zou extra geld beschikbaar moeten worden gesteld. Verder zou de overheid actiever de, niet-verplichte, inburgering van Poolse arbeidsmigranten moeten stimuleren.

Met de uitzendbranche kwamen de gemeenten overeen alleen nog met gecertificeerde bureaus in zee te gaan. Die certificering zou wettelijk geregeld moeten worden.