Correcties & aanvullingen

Rouvoet

De kop Bos op tv, Rouvoet boos boven het bericht over het voornemen van minister Bos om wekelijks bij RTL-Z een gesprek te houden (12 december, pagina 1), is niet juist. In het bericht staat niet dat Rouvoet boos is.

Europese vlag

In het bericht onder de kop Berlijn wil bij EU-verdrag vlag en lied (12 december, pagina 1) wordt aan staatssecretaris Timmermans de uitspraak toegeschreven dat onze nationale verklaring is dat we tegen een vlag zijn. Deze parafrase kan de suggestie wekken dat Nederland zo’n verklaring heeft opgesteld. De staatssecretaris maakte deze opmerking slechts in ironische zin, om aan te geven dat elk land de mogelijkheid heeft om verklaringen op te stellen. Nederland had overigens geen behoefte aan de verklaring die door 16 EU-landen is ondertekend. Dat de vlag symbool is van Europa hoeft volgens Timmermans niet apart te worden verklaard.