Allochtonen met handicap bekeken

Amsterdam, 13 dec. De GGD in Amsterdam gaat onderzoeken hoeveel allochtone jongeren in Amsterdam verstandelijke beperkingen hebben. Het onderzoek wordt gedaan in opdracht van het stadsbestuur. Dat vreest dat er veel meer allochtone jongeren met psychische problemen en verstandelijke beperkingen zijn dan tot nu toe werd gedacht. Ook zouden zij onvoldoende bereikt worden met de huidige hulpverlening. Uit recent onderzoek blijkt dat 59 procent van de Amsterdamse leerlingen in het speciaal onderwijs van allochtone afkomst is.