Advertentie roept op tot vrijlaten Lucia de B.

Is het een opstand van bèta’s tegen alfa’s? „Nee”, zegt Richard Gill. „Maar wel van mensen die hun gezonde verstand gebruiken tegen mensen die hardnekkig blijven geloven in hun dwalingen.”

Gill, wiskundige en hoogleraar in Leiden, verzoekt morgen samen met de schrijver Maarten ’t Hart in een paginagrote advertentie in NRC Handelsblad aan de Hoge Raad om de rechtszaak tegen de tot levenslang veroordeelde Haagse verpleegkundige Lucia de B. snel te heropenen. Het verzoek is ondertekend door 850 mensen, onder wie 200 wetenschappers uit het buitenland.

Volgens Gill is Lucia de B. veroordeeld op grond van een verkeerde statistische redenering die alle processen tegen haar is blijven domineren, namelijk dat ‘het geen toeval kon zijn’ dat zij aanwezig was geweest bij ‘zoveel sterfgevallen’. Gill stelt dat het wél toeval was. „In vergelijkbare omstandigheden maakt een op de negen verpleegkundigen zoveel sterfgevallen mee.”

Een van de ondertekenaars is de Nobelprijswinnaar en natuurkundige Gerard ’t Hooft. In een toelichting schrijft hij dat de rechters in de zeven gevallen waarvoor Lucia de B. werd veroordeeld „a priori” hebben aangenomen dat er een verband was. „De conclusie dat er van moord [...] sprake is kan alleen maar berusten op het argument van de coïncidentie, en dat argument had men niet mogen gebruiken.”

Op 29 oktober adviseerde de ‘Commissie evaluatie afgesloten strafzaken’ om de strafzaak tegen Lucia de B. te heropenen. De procureur-generaal bij de Hoge Raad zei daarop dat er eerst nieuw onderzoek moet worden gedaan.