Veel goud in Brabantse handdruk

De provincie Noord-Brabant heeft de afgelopen tien jaar met 32 ambtenaren afvloeiingsregelingen getroffen die zo ruim waren dat ze niet door de beugel kunnen. Dat is volgens het Brabants Dagblad de conclusie van de Zuidelijke Rekenkamer in een onderzoek dat in opdracht van Provinciale Staten is verricht.

Uit de 885 afvloeiingsregelingen die sinds 1997 met ambtenaren zijn getroffen, legde de rekenkamer er 794 terzijde omdat zij niet meer dan 25.000 euro omvatten. Van de 91 regelingen die wél werden onderzocht, zijn er volgens het onderzoek 51 aanvaardbaar. De 32 „disproportionele gevallen” behelzen naar verluidt vooral de afvloeiing van oudere ambtenaren.

De Zuidelijke Rekenkamer maakt het onderzoek vrijdag openbaar, als Provinciale Staten over de gouden handdrukken debatteren. Een woordvoerder van de Zuidelijke Rekenkamer wilde vanochtend niet reageren op de in het Brabants Dagblad gemelde uitkomsten van het onderzoek. Hij zei dat de rekenkamer zich houdt aan de afspraken over het moment van publiceren van de resultaten.

De duurste gouden handdruk kreeg een ambtenaar die in 1983 werd weggestuurd. Hij ontving een welvaartsvaste uitkering die blijkt door te lopen tot hij volgend jaar 65 wordt.