Te veel misdaad op Sint Maarten

Sint Maarten mag eind 2008 geen zelfstandig land binnen het Koninkrijk worden als de criminaliteit daar niet is teruggedrongen. Dat vindt een ruime meerderheid in de Tweede Kamer. Staatssecretaris Bijleveld (Koninkrijksrelaties, CDA) sloot zich gisteren tijdens een overleg over het Antilliaanse eiland bij de Kamer aan.

Uit een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie dat afgelopen oktober werd gepubliceerd, blijkt dat onder meer drugshandel, witwaspraktijken en mensenhandel veelvuldig op Sint Maarten voorkomen. Het rapport schetst het beeld dat het eiland nagenoeg ongecontroleerd in de greep is van de georganiseerde misdaad.

Kamerlid Van Raak (SP) stelde dat het eiland „nog lang niet klaar is” om een zelfstandig land te worden. De staatssecretaris benadrukte dat het toekennen van de meer autonome status ook niet zonder voorwaarden verloopt. Volgens de bewindsvrouw moet aan alle voorwaarden uit het slotakkoord van de onderhandelingen over de toekomstige status worden voldaan voordat Sint Maarten een zelfstanding land wordt. Een woordvoerder van Bijleveld zei vanochtend dat het „geen gemakkelijke klus zal worden” om voor halverwege december 2008 aan die eisen te voldoen. De Tweede Kamer liet tijdens een begrotingsdebat afgelopen week al weten dat de opheffing van de Antillen uitstel mag krijgen.

Enkele Kamerleden pleitten er gisteren voor dat Nederland ingrijpt op Sint Maarten.

Lees het WODC-rapport op nrc.nl/binnenland