Polisario dreigt de wapens weer op te nemen

De onafhankelijkheidsbeweging voor de Westelijke Sahara, Polisario, zal de wapens weer opnemen als het niet tot een overeenkomst komt met Marokko.

Dat hebben verschillende vertegenwoordigers van de Polisario-leiding de afgelopen dagen verklaard. Aanleiding is de derde onderhandelingsronde tussen Poli-sario en Marokko, die volgende maand onder toezicht van de Verenigde Naties in New York zal plaatshebben. Het is de eerste maal sinds in 1991 de wapenstilstand met Marokko tot stand kwam dat Polisario officieel meldde dat het overweegt het geweld te hervatten.

Mohammed Beissat verklaarde eerder deze week tegenover het Britse persbureau Reuters dat zijn beweging de wapens weer oppakt als de komende onderhandelingen met Marokko over het zelfbeschikkingsrecht van de Saharawi’s geen resultaten opleveren. Daartoe zal een voorstel worden ingediend op het politieke congres van Polisario dat volgende week begint in de woestijnnederzetting Tifariti in het deel van de Westelijke Sahara dat onder controle van Polisario staat.

De onderhandelingen tussen Polisario en Marokko zitten sinds de wapenstilstand volkomen vast. Polisario bevindt zich met meer dan honderdduizend aanhangers in een aantal vluchtelingenkampen op Algerijns grondgebied. Marokko heeft het grootste deel van de Westelijke Sahara in handen, waaronder de belangrijkste steden, de fosfaatmijnen en de kuststrook.

Het afgesproken referendum over de toekomst van de voormalige Spaanse kolonie onder VN-toezicht is nog niet gehouden wegens onenigheid over wie al dan niet mogen stemmen. Marokko weigert verder de optie van een onafhankelijke Westelijke Sahara te accepteren. Het gebiedsdeel zou volgens het Marokkaanse aanbod een autonome regio onder Marokkaanse vlag moeten worden.

In de aanloop naar hervatting van de onderhandelingen zijn over en weer beschuldigingen van systematisch geweld en schendingen van de mensenrechten geuit. De Spaanse onderzoeksrechter Baltasar Garzón onderzoekt mogelijk Marokkaans geweld in de Westelijke Sahara. Polisario wordt op zijn beurt beschuldigd van het martelen van gevangenen en het tegen hun wil vasthouden van vluchtelingen in de kampen in Algerije.