Plasterk: 13 miljoen voor beeldende kunst in 35 steden

Rotterdam. Minister Ronald Plasterk (OCW, PvdA) gaat een kwart van het rijksbudget voor beeldende kunst verdelen over 35 steden. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer in zijn beleidsnotitie over beeldende kunst. In totaal 26 plaatsen - provinciehoofdsteden en steden met meer dan 90.000 inwoners - krijgen elk 150.000 euro. De negen `netwerksteden` behouden hun huidige budget. Samen krijgen de steden 13,3 miljoen euro. De minister wil dat musea beter gaan inspelen op ”maatschappelijke ontwikkelingen”. Musea moeten een ”betekenisvolle positie hebben, zowel in de kunstsector, als in de samenleving”. Kunstenaars moeten zich sterker gaan positioneren in de markt. De minister handhaaft aan zijn omstreden voornemen de kunstkoopregeling af te schaffen. Die regeling maakt het galeries mogelijk kunstaankopen renteloos gespreid te laten betalen.