Ouder bestraft voor privéles hoogbegaafde

Ten minste 200 leerlingen in Nederland volgen onder schooltijd lessen bij commerciële bureaus die ‘plusklassen’ aanbieden voor hoogbegaafden. Vorige week is de eerste ouder veroordeeld voor deze praktijk, wegens overtreding van de Leerplichtwet.

Projectleider Nora Steenbergen van het Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid Primair Onderwijs schat dat het werkelijke aantal leerlingen in kwestie hoger ligt. „Die 200 zijn de kinderen van wie wij het weten.” De onderwijsinspectie en het ministerie van Onderwijs zeggen de problematiek te kennen, maar hebben geen accurate cijfers voorhanden.

De kinderen in kwestie worden doorgaans door hun ouders naar een plusklas gestuurd omdat ze zich vervelen in de gewone les. In de plusklas krijgen ze lesstof aangeboden die speciaal is ontwikkeld voor hoogbegaafde kinderen. Naar schatting heeft zo’n 5 procent van de basisscholen in Nederland zelf een plusklas voor hoogbegaafde kinderen, al dan niet in samenwerking met andere scholen.

De veroordeelde ouder is initiatiefnemer van een plusklas in haar woonplaats. Ze kreeg een voorwaardelijke boete opgelegd omdat ze de Leerplichtwet heeft ontdoken. Haar zoon bezocht het hoogbegaafdenklasje één ochtend in de week. Volgens de Utrechtse kantonrechter had de vrouw dit niet goed overlegd met de school van het kind. Ook voldeed de particuliere plusklas niet aan de eisen voor een volwaardige onderwijsinstelling.

Als een leerling onder schooltijd een plusklas bezoekt, moet er toestemming zijn van de school van het kind. Er mag van ouders geen verplichte bijdrage worden verlangd en de leerlingen moeten begeleid worden door leerkrachten met een onderwijsbevoegdheid.

Fractievoorzitter Arie Slob (ChristenUnie) vraagt vandaag in de Tweede Kamer aandacht voor hoogbegaafden tijdens de behandeling van de Onderwijsbegroting. Volgens hem staat het „op gespannen voet met wet- en regelgeving” dat ten minste 200 kinderen deels aan het reguliere onderwijs worden onttrokken. Hij wil van staatssecretaris Dijksma (PvdA) de omvang en de achterliggende oorzaken van het probleem weten.