Correcties & aanvullingen

Gasselternijveen

In het artikel Avebe haalt alles uit de aardappel wat erin zit (10 december, pagina 10) staat dat Gasselternijveen in Groningen ligt. Dit moet Drenthe zijn.

Choreografen

Het onderschrift bij de foto bij het artikel Directe feedback is goed, maar niet altijd leuk (11 december, pagina 10) verwijst naar een verkeerde voorstelling. De afgebeelde scène komt uit Elmer van Francois Chirpaz en Kristen Cere.

Recensie

Bij de recensie van Instinct (10 december, pagina 9) ontbreekt de auteursnaam, Wilfred Takken.

Philadelphia Orchestra

In het bericht Orkest VS treedt op in Noord-Korea (10 december, pagina 9) staat dat het New York Philharmonic Orchestra in 1973 naar China reisde. Dit moet het Philadel-phia Orchestra zijn.

Geert Mak

In het bericht Kritiek op tv-serie ‘In Europa’ (11 december, pagina 18) zegt een woordvoerder van uitgeverij Atlas dat schrijver Geert Mak had „besloten dit te negeren”. Geert Mak tekent aan dat dit niet klopt. Zijn repliek op de kritiek is inmiddels te lezen op www.geertmak.nl.