‘Berufsverbot voor Shooting Star’

De productiemaatschappij Shooting Star, bekend van filmsuccessen als Kruimeltje, Pietje Bell en Afblijven beklaagt zich over stelselmatige tegenwerking van het Nederlands Fonds voor de Film. Het filmbedrijf heeft zich deze week per brief tot het bestuur van het Filmfonds gewend met de aantijging dat sprake is van een feitelijk Berufsverbot voor Shooting Star: „Het gaat hier om een producent die ondanks haar trackrecord al vijf jaar lang geen enkele realiseringsbijdrage heeft gekregen.”

Aanleiding voor de brief is de definitieve afwijzing van een subsidie-aanvraag voor de realisering van Kapitein Rob en het geheim van professor Lupardi, die inmiddels met geld uit een hypotheek op het bedrijfspand is gemaakt en uitgebracht. Volgens Shooting Star is Kapitein Rob het enige project dat geen bijdrage kreeg uit de nieuwe suppletieregeling en heeft het bestuur een „strikte juridische toetsing” toegepast en „moedwillig niet gebruik willen maken van de ruimere mogelijkheden die u ter beschikking stonden.”

Formeel mogen voor een film nog geen opnamen zijn gemaakt voor de suppletie-aanvraag wordt ingediend. Directeur Toine Berbers van het Filmfonds zei vanochtend in een reactie dat er dispensatie is verleend aan een film waarvan de opnamen waren begonnen tussen het moment van aanvraag en de beslissing over toekenning, terwijl van Kapitein Rob toen al een werkkopie circuleerde. Hij weerspreekt dat Shooting Star ‘eruit ligt’ bij het fonds. „Ze hebben geen vijf maar vierenhalf jaar geleden hun laatste subsidie gekregen. En de laatste aanvraag, voor de verfilming van Rico’s vleugels hebben we op inhoudelijke gronden afgewezen.”

    • Bas Blokker