Berlijn wil bij EU-verdrag vlag en lied

Op initiatief van Duitsland komt er in de bijlagen van het Europees Verdrag, het zogenoemde Hervormingsverdrag, toch een verwijzing naar de Europese vlag en het Europees volkslied.

Nederland wist dit voorjaar met succes deze Europese symbolen uit de officiële tekst van het nieuwe Europees verdrag te krijgen, maar via een achterdeur worden deze zaken nu alsnog genoemd.

Dit gebeurt via een zogeheten nationale verklaring die geen juridische betekenis heeft. Deze verklaring van Duitsland wordt gesteund door zestien van de in totaal 27 EU-lidstaten, waaronder behalve Duitsland ook België, Griekenland, Italië en Spanje.

„Een zeer vreemde actie”, zei het Tweede Kamerlid Ormel (CDA) vanmorgen tijdens een commissievergadering in Den Haag. Staatssecretaris Timmermans (Europese Zaken, PvdA) relativeerde de zaak. Onze nationale verklaring is dat we tegen een vlag zijn, zei hij. Volgens een Duitse diplomaat in Brussel betreft het een „symbolische actie over een symbool”.

Het nieuwe Europees Verdrag, bedoeld om het bestuur van de Europese Unie overzichtelijker, doelmatiger en democratischer te maken, wordt morgen tijdens een ceremoniële plechtigheid in Lissabon ondertekend door de regeringsleiders van de EU.

Het zogenoemde Hervormingsverdrag is opgesteld na het stranden van de Europese Grondwet, die in 2005 in referenda in Frankrijk en Nederland. Hoewel de omvang drastisch is gewijzigd zijn de inhoudelijke veranderingen ten opzichte van de Europese Grondwet beperkt. Zo stuitte de term grondwet op verzet, omdat die een superstaat suggereerde. Om diezelfde reden heeft premier Balkenende zich steeds sterk gemaakt voor het verwijderen van het volkslied en de vlag uit de tekst van het verdrag.

De Britten willen net als Nederland niets weten van Europese symbolen. De Britse premier Gordon Brown laat de gezamenlijke ondertekening van het Europese Hervormingsverdrag morgen in Lissabon schieten. Pas wanneer zijn collega’s aan de lunch zitten, maakt Brown zijn opwachting in Lissabon en zal hij het verdrag ondertekenen.

Losse einden: pagina 4

Rectificatie / Gerectificeerd

Europese vlag

In het bericht onder de kop Berlijn wil bij EU-verdrag vlag en lied (12 december, pagina 1) wordt aan staatssecretaris Timmermans de uitspraak toegeschreven dat onze nationale verklaring is dat we tegen een vlag zijn. Deze parafrase kan de suggestie wekken dat Nederland zo’n verklaring heeft opgesteld. De staatssecretaris maakte deze opmerking slechts in ironische zin, om aan te geven dat elk land de mogelijkheid heeft om verklaringen op te stellen. Nederland had overigens geen behoefte aan de verklaring die door 16 EU-landen is ondertekend. Dat de vlag symbool is van Europa hoeft volgens Timmermans niet apart te worden verklaard.