Aartsbisschop is aartsconservatief

Wim Eijk (54), bisschop van Groningen, is benoemd tot aartsbisschop van Utrecht. Hij zal de conservatieve lijn van voorganger Simonis voortzetten. Dat betekent: tegen abortus en euthanasie. De moraaltheoloog Eijk kwam in 1999 in opspraak wegens uitspraken over homo’s.

pagina 11