Raad voor Cultuur pleit voor jeugd podiumkunsten

Den Haag, 11 dec. Om nieuwe generaties de kans te geven zich te ontwikkelen tot culturele burgers, is het belangrijk dat men al op jonge leeftijd kennismaakt met verschillende cultuurvormen. Daarom moet er een landelijk gespreid volwaardig bestel voor de jeugd podiumkunsten komen, waarvoor Rijk, provincies en gemeenten gezamenlijk financieel verantwoordelijk zijn. Dat schrijft de Raad voor Cultuur aan minister Plasterk in een advies dat als uitgangspunt moet dienen voor subsidieaanvragen in het kader van het Subsidieplan 2009-2012.