Plasterk: 13 mln voor 35 steden

Minister Ronald Plasterk (OCW, PvdA) gaat een kwart van het rijksbudget voor beeldende kunst verdelen over 35 steden. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer in zijn beleidsnotitie over beeldende kunst. In totaal 26 plaatsen – provinciehoofdsteden en steden met meer dan 90.000 inwoners – krijgen elk 150.000 euro. De negen ‘netwerksteden’ (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Maastricht, Arnhem, Enschede en Groningen) behouden hun huidige budget.

Samen krijgen de steden 13,3 miljoen euro. Dat geld komt beschikbaar door de opheffing in 2009 van de subsidie via de Geldstroom BKV, waar 16,7 miljoen euro per jaar naar toe ging. Plasterk investeert daarvan 2,5 miljoen in instellingen die zich op het presenteren van kunst richten en die geen eigen collectie bezitten, zoals De Appel in Amsterdam en Witte de With in Rotterdam. Omdat Nederlands design internationaal goed scoort ontvangt de Premsela Stichting 400.000 euro. Musea kunnen voor internationaal spraakmakende exposities 500.000 euro krijgen.

De minister wil dat musea beter gaan inspelen op „maatschappelijke ontwikkelingen”. Musea moeten een „betekenisvolle positie hebben, zowel in de kunstsector, als in de samenleving”. Kunstenaars moeten zich sterker gaan positioneren in de markt.

De minister wil af van de overlap tussen de startstipendia en sociale uitkeringen voor kunstenaars. Hij overweegt de stipendia te gebruiken het stimuleren van de „internationale oriëntatie” van kunstenaars. Het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst (BKVB) moet een deel van zijn budget voor individuele subsidies gaan inzetten voor het „versterken van de relatie tussen de kunstenaar en zijn afnemers”.

Over de vraag of er niet te veel kunstenaars zijn zegt Plasterk dat er niet te veel kunstenaars van de academies komen. Hij tempert wel de verwachting van afgestudeerden dat ze allemaal een leven als autonoom kunstenaar kunnen leiden.

De minister handhaaft aan zijn omstreden voornemen de kunstkoopregeling af te schaffen. Die regeling maakt het galeries mogelijk kunstaankopen renteloos gespreid te laten betalen.