Niet van wieg tot graf, maar van wieg tot wieg

Cradle to cradle (Scriptum, €19,90), het nu vertaalde boek van Michael Braungart en William Mc Donough, inspireert bij sombere klimaatcijfers, aldus Michiel van Nieuwstadt. ‘In de Nederlandse vertaling van Cradle to Cradle pleiten Braungart en McDonough voor de bouw van huizen en kantoren die meer energie opleveren dan ze verbruiken. Als McDonough een presentatie houdt voor architecten, dan vraagt hij hun waar het zuiden ligt. Ze weten het vaak niet terwijl de positie van de zon toch een cruciaal uitgangspunt is voor het ontwerp van een huis. Het inspirerende Cradle to cradle behelst meer dan huizenbouw alleen. Bedrijven moeten producten ontwerpen die kunnen worden hergebruikt, in de natuur of in een nieuw product. In het tweede geval staat een product aan de wieg (cradle) van een nieuw product, in plaats van dat het wordt afgedankt – van wieg tot wieg dus, in plaats van van wieg tot graf. Dit soort kringlopen kan een oplossing bieden voor broeikasgassen. Braungart en McDonough opperen om CO2 uit de auto-uitlaat af te vangen en te verwerken tot „carbon black”, een bestanddeel van rubberbanden. De Amerikaanse uitgave van Cradle to cradle is meer dan vijf jaar oud, maar lijkt in Nederland sinds kort aan te slaan.’