Mannen met trouwplannen gaan minder roken en drinken

De Amerikaanse psycholoog James Coyne

Wie in een sociaal isolement leeft, loopt grote gezondheidsrisico’s, zegt de Amerikaanse psycholoog James Coyne. Hij is verbonden aan het Abramson Cancer Center van de Universiteit van Pennsylvania en is gasthoogleraar in Groningen. Volgens Coyne is een sociaal isolement net zo gevaarlijk als roken, hoge bloeddruk, obesitas en gebrek aan lichaamsbeweging.

Meent u dat nou?

„Jazeker. Niet getrouwd zijn is vooral voor een man een even groot gezondheidsrisico als het roken van een pakje sigaretten per dag. Ongetrouwde vrouwen leven vaak wel regelmatig en hebben een goed vriendinnennetwerk, maar ongetrouwde mannen hebben twee keer zoveel kans vroegtijdig te sterven als getrouwden.”

Hoe komt dat?

„Mogelijk speelt selectie een rol. Gezonde mensen maken meer kans om te trouwen en getrouwd te blijven. Maar het gaat er vooral om dat het huwelijk bescherming biedt. Al een jaar voor de bruiloft zie je dat mannen minder gaan roken en drinken. Ook hebben getrouwde mensen meer materiële hulpbronnen en minder stress.”

In slechte huwelijken wordt soms flink gedronken.

„Een slecht huwelijk is misschien wel even ongezond als helemaal geen partner hebben. Vijandigheid schaadt je immuunsysteem. Dat blijkt uit experimenten, waarbij men kleine wondjes op de arm aanbrengt. De genezing verloopt 60 procent trager bij echtparen onder stress dan bij echtparen met een harmonische relatie.

„Vooral vrouwen lijden onder een slecht huwelijk. Dat blijkt uit de Michigan Heart Failure Study, waarin we de overlevingskans van 139 mannen en 50 vrouwen met chronisch hartfalen bestuderen. We vroegen man en vrouw afzonderlijk naar hun mening over de kwaliteit van hun huwelijk. Vervolgens lieten we ze een kwartier lang samen over een twistpunt praten, zonder getuigen erbij, maar wél met een draaiende videocamera. Vier jaar later keken we wie van de hartpatiënten nog in leven was. Zeven van de acht vrouwen in de categorie ‘slechtste huwelijken’ waren binnen twee jaar dood. Anderzijds bleken patiënten met een goed huwelijk het bovengemiddeld goed te doen.

„Leven met chronisch hartfalen vraagt om een streng dieet, een aangepaste levensstijl, regelmatige controles. Ongetrouwde mannen komen vaak niet opdagen en ontkennen hun symptomen totdat ze er heel slecht aan toe zijn. Ook in onze kankerkliniek zien we dat getrouwde mensen beter af zijn. Ze gaan eerder naar de dokter, zodat hun kanker eerder ontdekt wordt en ze houden zich beter aan de behandeling.”

Moet de overheid het huwelijk gaan promoten?

„Het lijkt me een goed idee als gezondheidsinstanties ongetrouwde mannen in de gaten houden.”

Heeft u zelf een partner?

„Ik heb een vriendin. Dat helpt ook.”