Kamer wil beperkte toelating Roemeen

Een meerderheid van de fracties in de Tweede Kamer wil dat er voorlopig strenge regels blijven gelden voor de toelating van arbeidsmigranten uit Bulgarije en Roemenië. Zowel de regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie als de oppositiepartijen SP en VVD vinden het geen goed plan om de werkvergunning die deze Oost-Europeanen nodig hebben om in Nederland te mogen werken, eerder af te schaffen dan in 2009.

De Tweede Kamer zou vandaag met minister Donner (Sociale Zaken, CDA) over arbeidsmigratie spreken tijdens de behandeling van de begroting van zijn ministerie.

De VVD wil dat de vergunningsplicht wordt verlengd, ook ná 2009. Nederland kan toestemming vragen aan de Europese Commissie om na 2009 de vergunningplicht te handhaven. Afschaffing moet uiterlijk in 2013.

Het kabinet wil volgend jaar mei evalueren hoe het gaat met de arbeidsmigratie uit Oost-Europa. Bij die gelegenheid zou ook een besluit moeten worden genomen over het eventueel vroegtijdig afschaffen van de werkvergunningen voor Roemenen en Bulgaren. Polen hebben sinds mei dit jaar al geen vergunning meer nodig om in Nederland te werken. Dit heeft geleid tot een massale toestroom van arbeidsmigranten uit dit land. Volgens een schatting van onderzoeksbureau Regioplan in opdracht van de ministers Donner en Vogelaar werken er nu 100.000 arbeidskrachten uit Oost-Europa in Nederland. De meeste van hen zijn Pools. De bestuurders van grote steden klagen dat zij overlast ondervinden van deze massale toevloed, vooral in de achterstandswijken. Zij houden morgen in Rotterdam een conferentie over dit thema. De Rotterdamse wethouder Karakus wil meer juridische mogelijkheden om Oost-Europeanen over de stad en randgemeenten te kunnen spreiden.

Kamerlid Hamer (PvdA) vindt dat minister Donner meer de regie moet voeren om bijvoorbeeld problemen met de huisvesting op te lossen. Hij schuift de problemen volgens haar nu af op de gemeenten en minister Vogelaar (Wonen, Wijk en Integratie, PvdA).

Tweede Kamerlid Van Hijum (CDA) vindt dat Nederland voorlopig niet klaar is voor een nieuwe golf arbeidsmigranten. Roemenen en Polen moeten daarom, wat hem betreft, in elk geval tot 2009 een werkvergunning aanvragen. „De andere lidstaten van de Europese Unie versoepelen hun regels ook niet eerder. Als wij dat wel doen, zijn we de enigen.”