Gekwelde liefdespoëzie

Ware voor zo lange liefde... (Arbeiderspers, € 29,90), met poëzie van Camões, is de laatst verschenen vertaling van de onlangs overleden August Willemsen. Zie pagina 13 studio 5

Ware voor zo lange liefde... (Arbeiderspers, € 29,90), met poëzie van Luís Vaz de Camões, is de laatst verschenen vertaling van de onlangs overleden August Willemsen. ‘In het vertaaloeuvre van Willemsen vormt deze uitgave van 16de-eeuwse, nogal hoofse poëzie een buitenbeentje. Meestal hield hij zich met modernere auteurs bezig. Maar in het strakke rijmschema van de sonnetten waaruit de eerste helft van deze bundel bestaat, betoont hij zich opnieuw een ware taalkunstenaar. Met strikte gehoorzaamheid aan vorm en rijm, weet hij inhoud en toon van deze gekwelde liefdesgedichten op virtuoze wijze in het Nederlands om te zetten. Stoplappen ontbreken vrijwel, en hoogstens een enkele keer passeert de strakke cadens van Camões’ poëzietrein bij Willemsen een wissel met wat achterstallig onderhoud.

Liefde en het leed daarom, het smachten naar de aanbeden vrouw en het oogsten van slechts ondankbare blikken zijn de grote thema’s van Camões’ lyriek.

In zijn sonnetten is Camões een volbloedvolgeling van Petrarca en, zelfs nog vóór hem, van de minnepoëzie der troubadours’, aldus Ger Groot.