EU: Bedrijf oprichten relatief duur

Nederland behoort met Italië, Griekenland en Luxemburg tot de duurste landen in de Europese Unie om een nieuw bedrijf te starten. De kosten – 1.040 euro – zijn ruim twee keer zo hoog als het Europese gemiddelde (485 euro). Nederland kent ook nog geen ‘één loket’ voor de oprichting van een nieuw bedrijf, zoals de meeste EU-lidstaten. Wel gaat het snel: in drie werkdagen. Het Europese gemiddelde om een onderneming op te zetten is 12 werkdagen.

Dit blijkt uit een evaluatie van de nationale economische hervormingsprogramma’s die de EU-lidstaten uitvoeren. De Duitse eurocommissaris Verheugen heeft de evaluatie vanmiddag in Straatsburg gepresenteerd. Over het geheel genomen is sprake van een verbetering van het Europese concurrentievermogen sinds 2005 en zijn lidstaten actief met gedetailleerde hervormingsagenda’s. Nederland bevindt zich in vergelijking met andere EU-lidstaten in de voorhoede van hervormingslanden, onder meer door de hervormingen van de sociale zekerheid, de arbeidsmarkt en de zorg door het vorige kabinet.

Na Denemarken heeft Nederland het hoogste niveau van werkgelegenheid in de EU en wat betreft ‘levenslang leren’ scoort Nederland goed na de Scandinavische landen en Groot-Brittannië. Brussel voorzichtig om de aantrekkende economische groei in de EU (in 2007: 2,9 procent; in 2008: 2,4 procent) uitsluitend toe te schrijven aan de hervormingsagenda. Wel zijn er de afgelopen twee jaar 6,5 miljoen nieuwe banen in de EU bijgekomen. De komende twee jaar zullen dat er nog eens 5 miljoen zijn.