3 DEBAT

Later als ik groot ben ….

Rotterdam: Zaal De Unie. Tijd: 20.00u. Gratis. Res: www.rrkc.nl

Confetti presenteert een debat waarin vanuit het perspectief van jongeren wordt gekeken naar de ideale rolverdeling tussen mannen en vrouwen. In hoeverre komt het toekomstbeeld van jongeren overeen met het beeld dat de emancipatienota van Plasterk schetst? Onder leiding van Ruben Maes gaan Ferdi Licher, Rudolf Hunnik, Monique Kremer en Samira Bouchibti met elkaar en met het publiek in gesprek over emancipatie van jongeren, toekomstdromen en de (on)gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Cas van Kleef, columnist bij Spunk, zal een inleiding houden.