‘Wij zijn er voor klant die geen rugnummer wil zijn’

Hoe vergaat het de kleinere Nederlandse banken na de overname van ABN Amro? Topman Cramer van de Friesland Bank: „Ik zou het niet kies vinden om gebruik te maken van de huidige situatie.”

Willem Cramer, topman van de Friesland Bank, in Amsterdam Foto NRC Handelsblad, Maurice Boyer Voorzitter Raad van Bestuur van Friesland Bank drs. W.F.C. Cramer Foto NRC H'Blad Boyer, Maurice

Er lijkt iets mis met het beeld. De directeur van de Friesland Bank kijkt uit zijn raam en ziet het Amsterdamse Museumplein en het Concertgebouw.

Het hoofdkantoor van de bank staat nog altijd in Leeuwarden, maar onder topman Willem Cramer is de bank meer zichtbaar in de Randstad: aan het Museumplein en de chique Utrechtse Maliebaan. De 46-jarige Cramer is sinds april 2005 topman van de bank.

Een concurrent, ABN Amro, wordt overgenomen. Probeert u actief klanten te winnen van deze bank?

„Ik zou het niet kies vinden om gebruik te maken van de huidige situatie zoals sommige andere banken dat wel hebben gedaan. Maar wie kaatst kan de bal verwachten en ABN Amro bevindt zich nu eenmaal in een commerciële sector. We gaan geen grote campagne voeren om ABN Amro-klanten te lokken. Wel hebben we momenteel voor het eerst in ons bestaan een radioreclame, gedeeltelijk in het Fries. Dat was al gepland voordat de ontwikkelingen bij ABN Amro speelden.”

Maar u zal toch willen proberen om klanten te krijgen die weg willen bij deze bank?

„We willen klanten die bij ons willen zijn, als ze komen uit onvrede zijn ze wellicht ook snel weer weg. Mensen moeten een relatie aangaan met ons. Ze moeten niet naar ons komen voor de hoge spaarrente, want als die vervolgens daalt zijn ze weer weg. Wij weigeren daarom ook wel eens klanten. Je moet jezelf geen geweld aandoen door een relatie aan te gaan met een klant die dat niet echt wil.”

Bent u bang dat de consolidatie in Nederland verder gaat? Dat u zelf een overnamekandidaat wordt?

„Wij worden geholpen door onze eigendomsstructuur. Wij zijn niet beursgenoteerd en de Vereniging Friesland Bank is aandeelhouder. Deze aandeelhouder heeft maar één doelstelling: continuïteit. Wij worden niet opgejaagd, hoeven niet de maximale winst te halen.”

U bent een kleine bank. Waarom zou ik bij u bankieren in plaats van bij een van de grotere banken?

„Wij proberen ons te onderscheiden met korte lijnen en persoonlijk contact en weinig vaste systemen. Dat houdt in, wegblijven van formatismen. Als er over je lening moet worden besloten in Brussel in plaats van Amsterdam maakt dat klanten huiverig. Wij zijn niet ver weg en de beslissing is niet anoniem.”

Wil men naar een bank die vooral in Friesland zit?

„Mensen in Nederland hebben iets met Friesland. We hebben bovendien de naam goed te zijn met geld: zoals de Schotten dat hebben in Groot-Brittannië en de Zwitsers in Midden-Europa. Er is een Foppe de Haan-gevoel. Bovendien: we hebben zeven kantoren buiten Friesland.”

De meeste bedrijven, en ook banken, willen groter worden. U niet dus?

„Jawel. Maar wij zijn een kleine bank, een middelgrote bank heeft het probleem dat ze al niet meer zo dicht bij de klanten kan staan. Tenminste, niet zo dichtbij dat het betekenisvol is. Onze kerncompetitie is de intimiteit met de klant. Als je te snel doorgroeit dan verlies je deze uniekheid. Nu heeft de bank 200.000 klanten, we zouden naar 400.000 kunnen doorgroeien, maar dan wordt het al moeilijk om de intimiteit in de relatie met de klant goed invulling te blijven geven.”

U concentreert zich op Friesland, een klein gebied. Waar wilt u groeien?

„We willen zichtbaarder worden en groeien buiten Friesland, met 600.000 mensen een gebied met een beperkte omvang. We hebben nu een kantoor aan het Museumplein in Amsterdam en aan de Maliebaan in Utrecht. We laten hiermee zien dat we niet zomaar uit de Friese klei zijn getrokken. We willen groeien maar getemporiseerd.”

Is er voldoende ruimte voor kleinere banken?

„In Nederland is er zeker plek voor een aantal van deze spelers. Ik denk dat een deel van de klanten die weg wil bij de nieuwe combinatie ABN Amro-Fortis naar een vergelijkbare instelling gaat zoals ING en Rabobank, en een deel naar andere banken. Wij krijgen ook nieuwe klanten binnen van ABN Amro, alhoewel niet met bakken. Dat hoeft ook niet. Zolang er genoeg mensen bestaan die intimiteit willen in plaats van een rugnummer willen zijn, hebben we bestaansrecht.”

De financiële sector zit in een stroomversnelling. Wat is de grote trend voor de komende jaren?

„De grenzen en verschillen tussen banken, vermogensmanagers en verzekeraars zullen vervagen. Er komt meer behoefte aan financiële productgroepen dan aan individuele producten en die zullen ook door banken aangeboden gaan worden. Je weet dadelijk niet meer waar de bank begint en de verzekeraar ophoudt.”

Deel een van dit drieluik is te lezen op nrc.nl/economie

    • Heleen de Graaf