Splitsing kerk VS over homo’s

Een bisdom in Californië heeft besloten zich af te splitsen van de Anglicaanse (Episcopaalse) Kerk in de Verenigde Staten, na jaren onenigheid over de rol van vrouwen en homo’s in de kerk. Het is de eerste van 110 bisdommen die zich afsplitst. De anglicanen zijn het er niet mee eens dat in 2003 een homoseksueel tot bisschop werd benoemd. (ANP/Reuters)