Nieuw uiterlijk voor de krant

De nieuwskaternen van NRC Handelsblad verschijnen vandaag in een vernieuwde vormgeving. Na de recente vernieuwing van de bijlages willen we met deze grafische ‘opfrisbeurt’ ook de nieuwskrant een moderner uiterlijk, meer eenheid in stijl en rust in de pagina’s geven. Ook helpt de vernieuwde vormgeving om onderwerpen effectiever te presenteren. Tevens is de band met internet versterkt.

De ‘facelift’ komt op het moment dat de krant, dankzij een modernisering van onze persen, vrijwel in zijn geheel overstapt op kleur. De wereld heeft kleur, dus moet ook onze fotografie in kleur zijn. Dit betekent overigens niet dat de zwart-witfoto uit de krant wordt verbannen.

Wat zijn de hoofdpunten van de nieuwe vormgeving? De zogeheten verticale standlijnen zijn verdwenen. Hierdoor komt er meer ‘lucht’ op de pagina. Nieuw is ook de wijze van presentatie van thematische producties: twee of meer artikelen over eenzelfde thema worden verenigd onder een ‘themavlag’ met een grijs fond en een trefwoord (zie pagina 4, over de top van de EU en Afrikaanse landen, en pagina 11, over Philips).

Ook nieuw zijn de zogeheten factboxen met een gekleurde achtergrond bij een groter artikel (zie op deze pagina, over Kosovo).

De namen van vaste rubrieken, zoals het commentaar, columns en Lux op de economiepagina, staan voortaan linksboven de rubriek, gezet in een schreefloze letter (Univers) en in ‘NRC-rood’, ter onderscheiding van het traditionele nieuws- en achtergrondgenre.

De krant verwijst voortaan nog systematischer naar internet. Bij lopend nieuws wordt de deadline van de papieren krant minder relevant. Online kan de lezer verder en meer lezen: het belangrijkste nieuws, met relevante achtergronden en andere context, vaak ondergebracht binnen een ‘nieuwsthema’. Om het groeiend belang van internet als complementaire informatiebron te onderstrepen, is nrc.nl voortaan aanwezig op alle pagina’s van de papieren krant: elke nieuwsrubriek heeft een verwijsblok naar ‘nrc.nl-specials’, zoals nieuwsthema’s, discussies, weblogs en andere webproducties, waaronder ook fotografie en multimedia. Alle artikelen kunnen vanaf nu afsluiten met een internetverwijzing, zowel naar nrc.nl als naar relevante informatie die elders online is, zoals documenten of redevoeringen.

Op deze voorpagina staat voortaan een rode lijn onder de naam van de krant. Deze lijn wordt het gemeenschappelijke element van onze publicaties, van nrc.nl tot de internationale editie nrc de week.

De hoofdredactie

Reacties op de vernieuwde vormgeving welkom op nrc.nl/lezerschrijft

    • de Hoofd