kerstactie

Een fonds van lezers van NRC Handelsblad zamelt sinds 1928 jaarlijks rond Kerstmis geld in. Het geld, meestal zo’n honderdduizend euro, wordt besteed aan ‘stille armoede’: daklozen, drugsverslaafden, jeugdprostituees, vluchtelingen of gehandicapten. Voor het geld worden goederen aangeschaft, vrijwilligers gesteund of activiteiten gefinancierd. Dat varieert van spuitomruil voor junks, huiskameropvang voor straatprostituees tot vakantieactiviteiten voor gehandicapten. Lezers van nrc.next kunnen ook een bijdrage leveren, giften zijn welkom op bankrekening 36.56.92.034 ten name van ‘Fonds van NRC Handelsbladlezers’, Amsterdam.

Lees meer over het fonds op nrc.nl/lezersfonds