`Door plaatsgebrek in jeugdgevangenis niet onrechtmatig`

Den Haag, 10 dec. De plaatsing van een licht verstandelijk meisje en een suïcidaal meisje met gedragsproblemen in een jeugdgevangenis omdat er wachtlijsten zijn voor behandelinstellingen, is niet onrechtmatig. Dat oordeelden twee rechters vrijdag in twee kort gedingen. De vertegenwoordigers van E. (15) en Q. (16) uit respectievelijk Den Bosch en Haarlem klaagden de staat aan en eisten snelle vrijlating uit de gevangenis en plaatsing in een jeugdzorginstelling. De staat is niet verantwoordelijk voor het probleem van de wachtlijsten, luidde het oordeel van de rechters. Op de staat rust geen wettelijke plicht om E. binnen een bepaalde termijn in een behandelinstelling te plaatsen, zei de voorzieningenrechter in Den Haag.