Afrika blijft het oneens met EU

De Europese Unie en de Afrikaanse landen zijn er dit weekeinde niet in geslaagd meningsverschillen over economische samenwerkingsakkoorden op te lossen op de EU-Afrika top in Lissabon.

De top, de eerste in zeven jaar op het niveau van regeringsleiders van de twee continenten, stond in het teken van de aanwezigheid van de Zimbabwaanse president Mugabe, naleving van mensenrechten, (illegale) immigratie, de crisis in Darfur en de groeiende activiteit van China in Afrika op de markt voor grondstoffen.

Kern van het Europees-Afrikaanse meningsverschil zijn zogenoemde economische partnerschapsakkoorden (EPA’s). Deze moeten de toekomstige handelsbetrekkingen tussen de EU en Afrika regelen, omdat bestaande gunstige regelingen voor de Wereldhandelsorganisatie (WTO) niet langer aanvaardbaar zijn.

Doordat over die EPA’s in de afgelopen maanden geen overeenstemming is bereikt, worden nu haastig tijdelijke akkoorden afgesloten om te voorkomen dat Afrikaanse goederen per 1 januari van de Europese markt geweerd worden. Afrikaanse landen vrezen echter voor de verplichting hun markten op den duur te moeten openstellen voor Europese concurrentie. Zij willen garanties voor marktbescherming. De Senegalese president Abdoulaye Wade zei gisteren: „We praten niet meer over EPA’s, het is duidelijk dat Afrika ze heeft verworpen.” Ook ontwikkelingsorganisaties verzetten zich tegen de EPA’s.

Volgens Commissie-voorzitter José Manuel Barroso heeft de EU aangeboden volgend jaar in februari verder te onderhandelen over de EPA’s. „Ons aanbod is goed voor Afrika. Het gaat niet alleen over handel, ook over ontwikkeling. Het zal de Afrikaanse economieën helpen om te integreren in de wereldmarkt”, aldus Barroso, wijzend op het afnemend aandeel van Afrika in de wereldhandel.

Barroso erkende dat de nieuwe handelsakkoorden een breuk met het verleden betekenen, waarin de voormalige Europese koloniën begunstigde toegang tot de Europese markt hadden, maar beklemtoonde dat de EU de nieuwe akkoorden niet aan Afrika wil opdringen.