U kunt het wel leuker maken

De jaarwisseling is fiscaal altijd een belangrijk moment. Wat kunt u deze maand doen om de laatste belastingvoordelen van het afgelopen jaar nog te grijpen? Om te beginnen even wachten.

Belasting terugvragen is altijd leuk. De meeste mensen doen dat snel na afloop van een kalenderjaar. Toch kan het renderen om in oudere fiscale stukken te bladeren. Men kan terugvragen tot 2002, althans als men voor 1 januari een zogeheten T-biljet indient. Het T-biljet voor 2006 en eerder kunt u via internet downloaden.

Het kan overigens handiger zijn nog even te wachten met het vragen van de teruggave van te veel betaalde of ingehouden belasting. Als u over bijvoorbeeld 2006 of 2007 recht hebt op een belastingteruggave, krijgt u over dat bedrag een rentevergoeding. Die was lange tijd 5,4 procent, maar daalt op 1 januari 2008 naar 5,3 procent. De doorsnee spaarrente is lager.

Een bijkomend voordeel is dat deze vordering op de Belastingdienst niet meetelt als box-3-vermogen. Dat bespaart u 1,2 procent vermogensrendementsheffing. Daarmee schroeft u de ‘rentevergoeding’ van de fiscus op tot maximaal 6,5 procent. Het lijkt daardoor interessant om bijvoorbeeld de aftrek van hypotheekrente niet maandelijks via een voorlopige teruggave te incasseren, maar dat geld rustig bij de Belastingdienst te laten staan. U incasseert de aftrekpost nadat u in 2009 aangifte over 2008 heeft gedaan. Het voordeel valt dan tegen omdat de fiscus pas met rente gaat rekenen vanaf 1 juli 2008. U kunt evenwel gedurende de eerste zes maanden van 2008 wèl een maandelijkse voorlopige teruggaaf aanvragen en die aanvraag op 1 juli 2008 stopzetten. Dat kan elektronisch.

Het voordeel is voor iedereen verschillend; het ligt vaak rond de 150 euro. SGP-Tweede Kamerlid Bas van der Vlies stuurt erop aan dat de staatssecretaris van Financiën dat ‘sparen bij de fiscus’ onmogelijk maakt. Het ligt niet voor de hand dat die actie (snel) succesvol is.

De fiscus kan overigens niet alleen als spaarbank optreden, maar ook als financieringsbank. De Belastingdienst reageert snel en zonder nadere vragen op verzoeken om een voorlopige teruggaaf. Dat verleidt sommige belastingbetalers tot een wat fors aangezette claim voor voorlopige teruggaaf. Een financieringsrente van 5,3 procent is immers niet hoog.

Bewust een te hoge teruggave aanvragen is evenwel niet toegestaan. Het is anderzijds uw goed recht het aanvragen van een voorlopige teruggaaf achterwege te laten als dat voordeliger voor u uitpakt.

In box 3 zit naast het uitstellen van een belastingteruggaaf nog een andere besparingsmogelijkheid. U kunt belastingschulden namelijk ook versneld betalen. Dat geld is dan voor wat box 3 betreft, uit uw belaste vermogen verdwenen. Het is echter niet mogelijk belasting vooruit te betalen die u in 2008 verschuldigd bent, maar waarvoor de inspecteur u nog geen aanslag heeft opgelegd.

Sommige mensen hebben profijt van nog een andere besparingsmogelijkheid: het vóór de jaarwisseling opnieuw blokkeren van spaarloon dat eerder is gedeblokkeerd. Voor geblokkeerd spaarloon geldt een vrijstelling in box 3. Dat levert dus 1,2 procent extra rendement op.

Een laatste tip wat box 3 betreft: voor maatschappelijke beleggingen geldt doorgaans een vrijstelling. Dan kan het gaan om erkende groene of sociaal-ethische beleggingen. Zulke beleggingen hoeven niet slechter te renderen dan gewone aandelen. Door de vrijstelling in box 3 leveren ze een extra rendement op van 1,2 procent. Daar komt nog eens een heffingskorting van 1,3 procent bovenop. Eventuele geldleningen ter financiering van zulke beleggingen zijn gewoon aftrekbaar in box 3.

De absoluut favoriete aftrekpost is de hypotheekrente. Toch kan het aantrekkelijk zijn versneld af te lossen als men nog maar een kleine hypotheekschuld heeft. Tegenover de hypotheekrenteaftrek staat namelijk een inkomensbijtelling: het eigenwoningforfait. Dat loopt op naarmate een huis duurder is, ongeacht de hoogte van de hypotheekschuld.

Wel geldt de regel: geen schuld-geen bijtelling (de Hillen-wet). Het vervroegd aflossen van een geringe hypotheekschuld kan daardoor makkelijk een besparing van 1.000 euro opleveren.

Overigens kunt u hypotheekrente in december al voor het eerste halfjaar van 2008 vooruit betalen. Dat moet u schriftelijk met de hypotheekverstrekker overeenkomen. De vooruitbetaalde rente zit niet meer in box 3. Dat vooruitbetalen is zeker voordelig als uw hoogste tarief voor de inkomstenbelasting in 2007 hoger is dan in 2008. Dat kan het geval zijn als u in dat jaar met pensioen gaat of een sabbatical opneemt.

Bent u van uw eigen hypotheek af, dan is het misschien een idee geld aan de kinderen te lenen. Als die daarmee hun eigen huis financieren, is de rente voor hen net zo goed aftrekbaar als bij een gewone hypotheeklening van de bank.

Dat gaat bij hen dus tegen het progressieve tarief. U betaalt het vaste tarief van box 3 (30 procent van 4 procent = 1,2 procent).

December is de gulle maand. Voor de giftenaftrek moet u boven een inkomensafhankelijke drempel uitkomen. Het kan daarom beter zijn uw giften in één jaar te concentreren dan twee jaar achtereen net onder die drempel te blijven hangen.

Vanaf 2008 geldt voor goede doelen een nieuwe erkenningsregeling (anbi-regeling). U kunt uw voorgenomen giften voor 2007 en 2008 samenballen in december 2007 als u niet zeker weet of uw goede doel al voldoet aan de nieuwe voorwaarden. Denk trouwens ook aan de mogelijkheid gedurende tenminste vijf jaar een periodieke gift te doen.

Als u notarieel vastlegt dat u jaarlijks een vast bedrag geeft aan een specifiek goed doel, dan geldt er geen drempel voor de giftenaftrek. Bovendien kunt u dan ook aftrekbaar schenken aan de meeste verenigingen zoals sportclubs, gezelligheidsverenigingen of harmonieën.

meer fiscale tips in het expertblog: nrc.nl/geld

    • Aertjan Grotenhuis