Moldavië: Roemenië is agressief

Roemenië pleegt „permanente agressie” tegen buurland Moldavië. De Moldavische president Vladimir Voronin gaat daarover zijn beklag doen bij de Europese Unie.

Volgens Voronin erkent Roemenië niet dat Moldavië een soevereine staat is. „Het ondermijnt Moldavië door Moldavische studenten naar Roemeense universiteiten te lokken, Moldavische priesters naar Roemeense kerken te halen en Moldaviërs via snelle procedures Roemeense paspoorten te helpen.” Circa 100.000 Moldaviërs hebben al zo’n pas. „We hoopten dat de problemen zouden verdwijnen als Roemenië bij de EU zou komen. Dat blijkt een vergissing. Het tegendeel is het geval: we voelen méér agressie vanuit Roemenië”, zei Voronin.

Vorige week veroorzaakte de Roemeense ambassadeur in Moldavië, Filip Teodorescu, ophef door te stellen dat Roemenië geen grensverdrag met Moldavië kan sluiten, omdat Moldavië daarin wil verwijzen naar het Sovjet-Roemeense grensverdrag uit 1947. In dat jaar, aldus Teodorescu, was Roemenië „een overwonnen en bezette staat”, die werd gedwongen in te stemmen met de Sovjetannexatie van Bessarabië in 1940.

Anno 2007, aldus Teodorescu, kan van Roemenië niet worden verwacht dat het instemt met de „historische vervalsing” van 1947. Na protesten zei Teodorescu dat hij „niet als ambassadeur, maar als historicus” had gesproken.

In 1939 verdeelden Hitler en Stalin in het Molotov-Ribbentrop-pact Oost-Europa onder elkaar. In 1940 bezette de Sovjet-Unie op grond van dat pact de Roemeense regio’s Bessarabië en de noordelijke Boekovina; een deel van de buit werd bij Oekraïne gevoegd, de rest werd de Sovjet-republiek Moldavië. Die Sovjet-republiek werd in 1991 onafhankelijk. Veel Roemenen gaan er van uit dat Moldaviërs gewoon zijn wat ze in 1940 waren: Roemenen.