Loftrompet

In Zetcera van 1 december wordt in het interview van Monique Snoeijen met Joep Lange wel erg sterk de positieve kant van zijn `AIDS als Loopbaan` benadrukt. Met name Lange`s verhaal over zijn rol bij het gebruik van AZT in de tweede helft van de jaren tachtig zou de waarheid meer hebben benaderd met iets meer nuance en zelfdistantie.

Men leze er nog maar eens Ageeth Scherphuis in Vrij Nederland van 7 maart 1987 of het boek 'Geen Paniek' van Annet Mooij uit 2005 op na, om te ontdekken dat ook Langes intenties nauw verbonden waren met eigenbelang toen hij met maatje (viroloog) Jaap Goudsmit de beschikbare AZT wist weg te kapen voor de ogen van de behandelende artsen ten dienste van het eigen cohortonderzoek.

Zelf zegt hij hierover ”We hebben toen iets heel gemeens gedaan. Jaap heeft mij een brief laten schrijven naar Welcome, van luister, jullie zijn gek om die AZT aan die stervende AIDS patiënten te geven. We hebben een research proposal voor jullie, dat is in ieders belang.............”

De loftrompet op eigen kunnen zou toch wat meer gedempt moeten worden, lijkt mij.