Kerstactie 2007

Voor mensen in moeilijke situaties of regelrechte nood zijn Kerstmis en Nieuwjaar geen reden voor bijzondere vreugde. De commissie ‘Lezers van NRC Handelsblad’ honoreert elk jaar aanvragen van instanties die zich praktische behoeften van gehandicapten, daklozen, drugsverslaafden, jeugdprostituees of vluchtelingen aantrekken.

Het fonds, opgericht in 1928, maakt geen kosten. De commissie-leden zijn: mevr. mr. T. Faber-de Heer, oud-hoofd afdeling voorlichting ministerie van Justitie; mevr. M.L. Tiesinga-Autsema, oud-lid Eerste Kamer D66; mevr. M.H.H. van Haaren, gedeputeerde Gelderland; drs. A.E. Jansen, klinisch psycholoog te Rosmalen; mr. O. Regout; mr. E.O. Spier, notaris te Amsterdam; H. Vis, oud-stafmedewerker Dagbladunie; G.J. Oelderik, uitgever NRC Handelsblad; B. Donker, hoofdredacteur NRC Handelsblad .

U kunt uw gift overmaken op postgiro 28.06.200 ten name van Fonds van NRC Handelsbladlezers in Amsterdam. Ook periodieke schenkingen zijn mogelijk.

Zie ook nrc.nl/lezersfonds