Hoed u voor paniek

Artikel 7 van onze Grondwet bepaalt dat niemand voorafgaand verlof nodig heeft om zijn of haar gedachten of gevoelens te openbaren. De grondrechten, danwel de rechten van de mens, behoren tot het domein van het landsbelang, dat door de regering binnen en buiten Nederland moet worden verdedigd. Daarbij moet men niet farizeïsch maar met de nodige wijsheid te werk gaan. Doet het kabinet-Balkenende IV dit op verantwoorde wijze? Nee, in ieder geval niet wanneer het woord islam opduikt. Het kabinet wordt in islamzaken beheerst door paniek en politiek opportunisme, en dit zijn ingrediënten voor het beschadigen van het landsbelang.

Geert Wilders wordt gezien als een grote bedreiging voor het landsbelang. Om hem te bestrijden lijkt het kabinet bereid democratische normen en de Grondwet opzij te zetten. Geert Wilders stelde in een artikel in augustus van dit jaar voor om de Koran te verbieden. Op diezelfde dag verklaarde mevrouw Vogelaar dat het kabinet niet achter dit voorstel staat. Daarna kwam Maxime Verhagen in het nieuws om nog een keer te benadrukken dat het Nederlandse kabinet krachtig afstand nam van het Koranverbod. Zodoende kwam dit bericht in de internationale media.

Gaat het kabinet in de toekomst afstand nemen van elk voorstel dat door de oppositie wordt gedaan? Nee, maar wel als het over de islam gaat. Is dat verstandig? Nee, het kabinet heeft daarmee de aandacht van radicale moslims op Nederland gevestigd. Een baardman denkt nu: ze zijn echt bang voor ons, voor onze reactie. In Frankrijk worden regelmatig islamonvriendelijke voorstellen gedaan. Maar ik tref ze nooit in de islamitische media aan. Omdat de regering daar wijs handelt. In Italië waar Oriana Fallaci haar spraakmakende teksten tegen de islam heeft geschreven, heeft de regering nooit een standpunt ingenomen tegen Fallaci. We zagen ook geen rellen in de islamitische wereld. Er zijn nog meer voorbeelden te noemen.

Een paar dagen geleden hoorden we dat Geert Wilders een filmpje wil maken over de Koran, dat ‘fascistische boek’. Wie heeft dit in het nieuws gebracht? Wilders of Algemene Zaken? Werkt Geert Wilders met een bepaalde strategie? Of is het het kabinet dat uit paniek handelt?

Hier en daar heb ik navraag gedaan. Ik beschik helaas niet over de middelen om de volle waarheid te achterhalen, maar toch kunnen we voorlopig deze feiten vaststellen: (1) Wilders heeft, zoals gebruikelijk bij alle bedreigde personen, bij de NCTB aangegeven dat hij binnenkort met een filmpje zou komen. Dit is nodig voor de inlichtingenwerkzaamheden rond een bedreigde persoon. Als hij tijdens de Kerst een paar dagen met vakantie wil, moet hij dat ook doorgeven. (2) Kort daarna werd hij door de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken opgeroepen voor een gesprek. Daar werd hem duidelijk gemaakt dat dit filmpje zijn veiligheid en die van andere Nederlanders in binnen- en buitenland in gevaar zou kunnen brengen. Daarna was Geert Wilders zeer aangeslagen aangezien hij niet begreep wie zijn filmplannen naar de media had gelekt. Het gesprek met Wilders had immers ruim drie weken eerder plaatsgevonden. Kennelijk heeft hij dus niet zelf zijn filmplannen gelekt; er is nog geen film.

Na de bekendmaking kwam in de loop van de dag het carnaval van de paniek op gang: ook Verhagen uitte zijn bezorgdheid. Het werd internationaal nieuws. Maar waarover? Over een nog niet gemaakte film.

De huidige stand van zaken: in de film wordt de Koran niet verbrand. Ook wordt het boek niet verscheurd. Het is eigenlijk geen film. Het zou een uitzending zijn waarin Wilders zijn opvattingen over de Koran zou uitleggen, en die kennen we al: als alle gewelddadige passages uit de Koran worden weggehaald, blijft er een mager boekje over. Dit is veel softer dan Submission. Heeft Submission tot internationale rellen geleid? Nee, omdat het toenmalige kabinet internationale terroristen niet opmerkzaam had gemaakt op Submission.

Nu hoop ik dat Wilders niet de angstfantasieën van de overheid gaat bevredigen door een ongenuanceerde film over de Koran te maken. Evenmin mag hij voor die angsten door de knieën gaan. Het is vanuit democratisch oogpunt verkeerd wanneer een parlementariër zo intens afhankelijk wordt gemaakt van een kabinet. De oppositie moet in vrijheid kunnen handelen zonder op persoonlijk niveau geïntimideerd te worden. Ook een strafrechtelijke bedreiging richting Wilders is een uitermate ondemocratische houding. Met dit alles maakt het kabinet de PVV groter dan ze is. Bovendien heeft Wilders ook als een gewone Nederlander geen verlof nodig bij het uiten van zijn opvattingen. Eerst zet het kabinet hem neer als een groot gevaar, en vervolgens wordt hij gecriminaliseerd. Wat is gevaarlijker voor de algemene veiligheid in Nederland: de missie in Uruzgan, een oorlogsdaad tegen Al-Qaeda, of Geert Wilders? Het kabinet neigt naar de toepassing van de noodtoestand op Wilders. Dat kon in Chili onder Pinochet, maar niet hier en nu.

De geschiedenis leert ons dat dit soort ondemocratische handelingen niet tot de verwijdering van de politieke tegenstander maar tot zijn verankering zullen leiden. Wilders moet loskomen van de ambtenaren. Hij moet slechts zijn activiteiten doorgeven aan Justitie ten behoeve van zijn beveiliging en geen gesprekken meer voeren met ambtenaren en ministers. Hij moet met hen communiceren via het parlement. En het CDA moet beseffen dat het instrumenteel gebruik van de regels en het ambtelijke apparaat om een politieke tegenstander te verslaan immoreel, ondemocratisch en verwerpelijk is. Het zal zich als een boemerang keren tegen het CDA.

Ook de NCTB heeft een enorme blunder begaan door deze aanpak. Wilders is nu geïnternationaliseerd. De cartoonaffaire ontstond niet door die cartoons, maar doordat een radicale imam de radicale moslims op het bestaan ervan had gewezen. Onbewust is deze rol – de radicale imam als klokkenluider – nu door het kabinet gespeeld. Een paniekerige overheid kan bij het bestrijden van het terrorisme juist het terrorisme aanwakkeren en uitlokken. De tendens die ik hierboven beschrijf, is een serieuze bedreiging van onze rechtsorde.