Herstel koopkracht van gepensioneerden

Het Pensioenfonds Metaal en Techniek, een van de vijf grootste Nederlandse pensioenfondsen, trekt ongeveer 300 miljoen euro uit voor het herstel van koopkracht van meer dan een miljoen aangesloten (ex)werknemers en gepensioneerden.

Dit geld waren de (ex)werknemers en gepensioneerden de afgelopen jaren misgelopen, doordat het pensioenfonds zijn prijscompensatie (zogeheten indexatie) in 2003 beperkte om zijn financiële positie te verbeteren. Het pensioenfonds, dat per eind september ruim 34 miljard euro belegd vermogen had, is naar eigen zeggen het eerste grote pensioenfonds dat de achterstand uit 2003 weer inhaalt.

De uitbetaling illustreert de voorspoedige gang van zaken voor de pensioenfondsen op de financiële markten van de laatste jaren, het positieve effect van loonmatiging op hun verplichtingen en de gunstige gevolgen van de verdubbelde pensioenpremies. Het Pensioenfonds Metaal en Techniek betaalt in 2008 de reguliere prijscompensatie volledig uit: 1 procent voor werknemers en 1,3 procent voor gepensioneerden. Samen met de inhaalindexatie kost de prijscompensatie 643 miljoen euro.

Het fonds verlaagt ook de pensioenpremies die werkgevers en werknemers moeten betalen met 0,8 procentpunt naar 25,2 procent. De verhouding tussen de beleggingen van het fonds en de pensioentoezeggingen, de zogeheten dekkingsgraad, is nu 148 procent.