Grootscheepse sanering op de Wallen A’dam

De gemeente Amsterdam heeft met Rabo Vastgoed en drie woningcorporaties plannen in voorbereiding voor een grootschalige sanering van de Wallen.

Nederlands bekendste hoerenbuurt moet in vijf jaar tijd een wijk worden waar het huidige dominante straatbeeld van raambordelen, coffeeshops en belhuizen is verdwenen. Met de nog vertrouwelijke plannen is een investering gemoeid van meer dan honderd miljoen euro voor renovatie en herontwikkeling van dit deel van het Amsterdamse centrum. Behalve het Wallengebied worden ook het Damrak en Rokin bij de plannen betrokken.

De vraag hoeveel bordelen, coffeeshops en horeca er uiteindelijk zullen sneuvelen, is mede afhankelijk van grootschalig onderzoek dat de gemeente momenteel uitvoert naar justitiële antecedenten van bordeeleigenaren. Dat gebeurt in het kader van de zogeheten Bibob-wet. Tientallen seks- en horecaondernemers op de Wallen zijn in afwachting van de uitslag daarvan. Als dat onderzoek uitwijst dat zij hun vergunningen gebruiken voor criminele activiteiten, krijgen zij geen vergunning meer. De resultaten daarvan worden voor de zomer verwacht. Daarna worden ook de coffeeshops op die manier onderzocht. Betrokkenen bij de operatie verwachten dat uiteindelijk minstens de helft van het aantal raambordelen als gevolg van die screeningsuitslag zal verdwijnen.

Met Rabo Vastgoed, de woningcorporaties en andere investeerders worden afspraken gemaakt om zoveel mogelijk vrijkomende panden zullen worden overgenomen. Die panden krijgen dan een andere bestemming, zoals bewoning, winkels en kleinschalige bedrijvigheid.

Burgemeester Cohen presenteert op korte termijn onderzoek naar de verwevenheid van criminaliteit en de prostitutiebranche in de binnenstad. Een van de conclusies daarin is dat afschaffing van het bordeelverbod in 2000 de criminaliteit daar niet heeft terug gedrongen.

Twee maanden geleden kocht de gemeente al in samenwerking met woningcorporatie Het Oosten achttien bordeelpanden van Charles Geerts, een van de grootste seksondernemers op de Wallen en goed voor ongeveer tien procent van het aantal prostitutieramen. Momenteel telt de binnenstad zo’n 380 raambordelen.

    • Jos Verlaan
    • Tom Kreling