De lezer schrijft over creatieve manier van duurzame productie

NRC Handelsblad besteedt terecht veel aandacht aan de vele facetten van klimaatverandering, de dreigingen die er van uitgaan, en de noodzaak van een duurzame manier van leven en werken. Vaak lijkt de dreiging van de apocalyptische ondergang meer nieuwswaarde te hebben dan de oplossing: talloze creatieve manieren om de dreiging aan te pakken, om een duurzamer bestaan op te bouwen (zoals het cradle to cradle-concept). Duurzame ontwikkeling is een dwingende noodzaak; als mensen moeten we steun bij elkaar zoeken om creatief aan duurzaamheid te werken. Zou NRC Handelsblad hier niet bij kunnen helpen, door een aparte pagina ‘Duurzaamheid’ te publiceren? Te beginnen met eenmaal per week?

Deze pagina zou dan vooral positief moeten berichten: over de creatieve manieren waarin aan duurzame productie en consumptie gewerkt wordt. En op een zodanige wijze, dat mensen die dat willen (en vooral jongvolwassenen die nog een loopbaan te kiezen hebben, dus ook een pagina in nrc.next), met dergelijke initiatieven in contact kunnen komen.

Met zo’n pagina zou NRC Handelsblad zijn eigen CO2-uitstoot ruimschoots kunnen compenseren, inclusief die van het busje waarmee de bezorger ons de krant elke dag komt brengen.

Fabio Poelhekke

Parrega (Friesland)

De krant antwoordt

Klimaatverandering en duurzaamheid zijn onderwerpen waar we in de krant veel aandacht aan besteden, als er nieuws over te melden is. Het zijn ook onderwerpen waar onze lezers in geïnteresseerd zijn, zo bleek vorige week nog in deze rubriek uit de vraag waar ons papier eigenlijk vandaan komt en deze week uit de interessante suggestie van een lezer om een pagina ‘duurzaamheid’ in de krant op te nemen.

Voordeel van zo’n pagina zou zijn dat je je als krant dwingt structureel aandacht aan het onderwerp te besteden en dat het zichtbaar is dat je het een belangrijk onderwerp vindt. Maar zwaarwegender is voor ons dat we artikelen over klimaatverandering en duurzaamheid zo veel mogelijk willen koppelen aan de actualiteit en dat we ze in de verschillende rubrieken willen laten verschijnen.

We zijn dus voorlopig niet van plan er een aparte pagina voor uit te trekken, maar zijn wel voortdurend alert op het onderwerp. Deze week bijvoorbeeld besteedden we uitgebreid aandacht aan de internationale conferentie op Bali, waar opnieuw het klimaatbeleid wordt bepaald. Met onder meer op de voorpagina een verhaal uit Indonesië, waar dagelijks 51 hectare oerbos verdwijnt. Op de wetenschapspagina hadden we een stuk over een halve eeuw CO2-meting. In de rubriek buitenland stond een artikel over het optrekken van de Gobiwoestijn in China. Ook de komende week zullen we in de krant aandacht besteden aan de klimaatconferentie op Bali. En op onze website gaan we verder met dit onderwerp, met weblogs van klimaatdeskundigen.

Ook over duurzame producten schrijven we het liefst als er een aanleiding is. Over spaarlampen bijvoorbeeld schreven we dat het gebruik met 40 procent was gestegen, in het ‘lichtseizoen’ van september tot april 2006. En we hadden een bericht toen minister Cramer (Milieu) tijdens een werkbezoek aan Philips zei dat ze de milieu-onvriendelijke gloeilamp nog deze kabinetsperiode wil verbieden. Ook in de rubriek ‘product’, die vrijdags verschijnt in het economiekatern, schrijven we over spaarlampen en andere duurzame producten. Bij het uitzetten van artikelen voor deze rubriek zullen we, nog eens gestimuleerd door de lezer, ook in de toekomst blijven kijken of en wanneer we aandacht aan duurzaamheid besteden.

Een probleem bij duurzame producten is wel dat moeilijk is te bepalen wat echt duurzaam is. Zoals de ethicus Dominique Bourg onlangs in een interview in deze krant zei, we kunnen wel zeggen wat niet-duurzaam is, maar duurzaamheid is moeilijk te bepalen. Hij vergeleek het met God: „we weten niet wie of wat Hij is, maar wel wie of wat Hij niet is.”

Birgit Donker

Hoofdredacteur

Reacties:

nrc.nl/lezerschrijft

Nieuwe kwesties:

lezerschrijft@nrc.nl

Blogs van klimaatdeskundigen op nrc.nl/klimaatblog