Bepaalde partijen mogen vrouwen discrimineren

Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken moet de SGP alsnog subsidie geven over 2006. Dat volgt uit een uitspraak van de Raad van State (NRC Handelsblad, 5 december). Eerder had een lagere rechter in Den Haag geoordeeld dat de subsidie moest worden stopgezet, omdat het vrouwenstandpunt van de SGP in strijd was met het anti-discriminatiebeginsel. De Raad van State oordeelt nu dat alle politieke partijen in principe zonder belemmeringen moeten kunnen deelnemen aan het politieke debat, en dus subsidie moeten krijgen.

Dat geldt volgens de raad ook voor partijen waarvan het gedachtegoed niet strookt met de heersende opvattingen.

Mijn vraag: sinds wanneer is de Grondwet slechts een opvatting? De Raad van State voegt aan zijn oordeel toe dat het vrouwen in Nederland vrij staat om lid te worden van een partij die hun wel gelijke rechten geeft. Ik begrijp: dat zolang er genoeg partijen zijn die homo`s, negers, joden of vrouwen niet discrimineren, bepaalde partijen homo`s, negers, joden of vrouwen wel mogen discrimineren.